Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

21:00
0147 ccb5 390
Reposted fromsarazation sarazation viaimpulsivee impulsivee
21:00
5361 06f7 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaimpulsivee impulsivee

May 19 2017

11:30
2451 d4de 390
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viastonerr stonerr
11:29
8276 43e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagosialap gosialap
11:28
1869 a362 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakapitandziwny kapitandziwny
10:55
4609 4442 390
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viakapitandziwny kapitandziwny
10:53
9258 beb7 390

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

10:50
9295 5b75 390
Reposted fromSardion Sardion viakapitandziwny kapitandziwny
10:49
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viakapitandziwny kapitandziwny
10:48
5822 d2bc 390
10:48
The most effective way to do it, is to do it.
Anonymous
(via wordsnquotes)
10:45

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
10:44
Reposted fromFlau Flau viakapitandziwny kapitandziwny
10:43
9422 99fb 390

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viakapitandziwny kapitandziwny
10:38
6318 cb21 390
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr

May 18 2017

21:03
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamiimi miimi
21:02
8442 52a6 390
kocham sie w makach
Reposted bytoniewszystkotoniewszystko

May 16 2017

21:04
3815 9723 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaOnly2you Only2you

May 15 2017

22:58
4807 6182 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaanastasie anastasie
22:56
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl