Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

10:31
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
10:30

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

— /P. Adamczyk/
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRozaa Rozaa
10:26
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
10:26
9656 bf5b 390
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
10:25
6093 de57 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabeltane beltane
10:25
2182 24cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
10:25
1345 a211 390
Reposted fromministerium ministerium viabeltane beltane
10:24
2118 297d 390
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
10:14
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra
10:07
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
10:06
10:05
4249 3539 390
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
10:05

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world vianiskowo niskowo
10:05
7317 351f 390
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
10:03

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
10:03
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viaautunno autunno
10:02
6505 7b9a 390
Reposted fromnyaako nyaako viaautunno autunno
10:00
...to wyobrażenie jest nie tylko fałszywe, lecz także niebezpieczne. Jakże łatwo można dać się zwieść, wierząc, że człowiek jest czymś więcej niż tylko człowiekiem.
— John Green – Papierowe miasta
Reposted fromnyaako nyaako viaautunno autunno
09:59
0912 b901 390

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabeattman beattman
09:59
Czy mamy prawo potępiać osoby uzależnione? Wszyscy przecież nałogowo uciekamy przed tym, co czujemy i kim jesteśmy. Nałogowo odurzamy się wydumanymi obrazami siebie i innych, nierzeczywistymi stanami ducha i nastrojami - oto prawdziwe narkotyki.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viaautunno autunno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl