Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

08:17
4281 5517 390
Reposted fromoll oll
08:16
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman viaoll oll
07:42
3011 7f50 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viasoko soko
07:41
3047 08a4 390
Reposted fromrisky risky viasoko soko
07:41
8136 cae5 390
Reposted fromidiod idiod viasoko soko
07:41
0731 dfac 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
07:40
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
07:40
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaoll oll
07:38
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaoll oll
07:37
07:37
3129 f0ec 390
Reposted frommrsmean mrsmean viaoll oll
07:37
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viaoll oll
07:37
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoll oll
07:37
3710 081f 390
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz viaoll oll
07:35
4697 535c 390
Reposted fromtfu tfu viasoko soko

October 19 2018

20:31
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
20:31
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viaoll oll
20:28
4918 f522 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
20:28
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
19:51
1888 96b9 390
Reposted fromAnnju Annju viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl