Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

09:57
3264 40c4 390
Reposted fromqb qb viaemtezmazupe emtezmazupe
09:56
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viastonerr stonerr
09:53
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
09:52
8655 bdf5 390
Reposted frompaasiak paasiak viastonerr stonerr

April 19 2018

12:16
0182 1bb2 390
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viaperesekere peresekere
12:13
0266 1064 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaperesekere peresekere

April 17 2018

20:41
Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele.
— Milan Kundera
20:41
7002 e62e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSkydelan Skydelan
20:41
6371 e289 390
Reposted fromstroschek stroschek viaSkydelan Skydelan
20:41
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu.
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaSkydelan Skydelan
20:40
3203 e9bf 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaSkydelan Skydelan
20:40
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
20:40
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaSkydelan Skydelan
20:39
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaSkydelan Skydelan
20:39
9170 a72a 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaWlodara Wlodara
20:39
2827 8d92 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaunique unique
20:39
8838 a2d2 390
Reposted fromoll oll vialaluna laluna

April 15 2018

15:11
4937 080d 390
Reposted frombigcat bigcat viakomplikacja komplikacja
15:11
15:11
7875 c07c 390
Reposted fromMiziou Miziou viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl