Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

00:20
ćma jako totem

W jaki sposób wpływa ćma na swojego podopiecznego? Przede wszystkim wnosi do jego osobowości i chaos i mądrość. Z tego powodu ludzie z tym totemem łączą w sobie skrajności. Ćmy mają też doskonale rozwiniętą zdolność mimikry. Ich skrzydełka są pokryte wzorem imitującym korę drzew, na których lubią przesiadywać, lub przypominającym pyszczki innych nocnych, ale dużo bardziej niebezpiecznych zwierząt, na przykład sowy. Niektóre potrafią nawet oszukiwać swoim zapachem - udając w ten sposób na przykład pszczoły. Z tych powodów podopieczni ćmy lubią zarówno siedzieć całymi dniami samotnie w domu, jak zanurzyć się w tłumie ludzi. Potrafią się z nim stopić, stać się niewidzialnymi - udając kogoś kim nie są, lub przeciwnie - pokazując wyraźnie swoją twarz. Wszystkie te przemiany w ich zachowaniu i nastroju potrafią zachodzić w sposób zauważalny - w ciągu jednego spędzonego ze znajomymi wieczoru. Podopieczni ćmy uwielbiają przemiany z jednej postaci w drugą. Z jednolitego tła - nagle wychodzą na pierwszy plan, zmieniają się z ekstrawertyków w introwertyków, przechodzą od aktywności do bierności, od radości życia do beznadziejnego smutku. I dzieje się to tak, jakby reagowali na zmiany kierunku wiatru - nie ma tu planowego działania, tylko poddawanie się nastrojom. Z tego powodu jednego dnia ubierają się w jaskrawe kolory, a innego w ciemne, bure łaszki - wszystko zależy od tego, jak się danego dnia czują. W ich życiu miłosnym - te ciągłe zmiany w zachowaniu mają bezpośredni wpływ na ich partnerów, których albo to ekscytuje, albo wprawia w konsternację i wpędza we frustrację. Ich partnerzy muszą się wciąż dopasowywać do zmieniającej się osobowości ćmy, która w jednej chwili staje się centrum uwagi, gwałtownie gestykuluje i staje się mistrzem iluzji, a w drugiej jest cicha, ukryta za tłumem ludzi, miła i delikatna dla wszystkich wokół.

Podopieczni ćmy - podobnie jak ona sama - mają wrażliwy zmysł dotyku, czyni ich to fizycznie delikatnymi ludźmi, którzy często unikają zbyt bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem.

Ćma wzmacnia również empatię i emocjonalność. Z tego powodu trzeba uważać na to, by nie przejmować problemów innych ludzi i nie zabierać ich ze sobą w swoim ciele energetycznym.
Ludzie, którymi opiekuje się ćma mogą być doskonałymi pracownikami hospicjów, lekarzami, pielęgniarkami i pracownikami domów pogrzebowych. Satysfakcjonującą dla nich pracą jest ta, która wiąże się z ostatnim stadium życia człowieka. Trwając między życiem a śmiercią i odznaczając się niezwykłą empatią - potrafią z troską zająć się zarówno umierającymi, jak i ich bliskimi.

Mogą się również realizować we wszystkich zawodach, w których następuje jakaś przemiana - fryzjer, kosmetyczka, charakteryzator, projektant mody, dekorator wnętrz itd.

Gdziekolwiek idą - podążają za płomieniem (pasją) i księżycem (inspiracją).
Metamorfozy ćmy również są symboliczne - jajo - oznacza narodziny idei, stadium larwy - kładzenie podwalin, stadium poczwarki - proces tworzenia, natomiast postać obdarzona skrzydłami - pozwala ćmie odlecieć i odkrywać nowe terytoria. Dlatego też podopieczni ćmy - wciąż szukają nowych wyzwań. Zazwyczaj kończą wiele szkół, kursów i mają mnóstwo zainteresowań, kiedy jednak poczują, że osiągnęli to, co chcieli, porzucają daną dziedzinę i oddają się nowej z równą pasją i determinacją. Jednak wiąże się to z ryzykiem, że nigdy nie wytrwają w stałej pracy i nie dadzą poczucia finansowego, materialnego bezpieczeństwa swoim bliskim. A także że nie będą potrafili czerpać korzyści z wykształcenia i doświadczenia, które już dobyli bo po prostu stracą nimi zainteresowanie.

Ludzie z tym totemem mają często zdolność leczenia, wiąże się to z wiecznym dążeniem ciem do światła. Podobnie jak one - tak i ich ludzie potrafią wskazywać innym drogę z ciemności ku światłu.

Tak jak ćmy potrafią wyczuwać ultradźwięki - tak ludzie im podlegli często mają dobrze rozwiniętą intuicję. Dodatkowo wzmacnia ten aspekt symbolika księżyca. Symbol intuicji, emocji, podświadomości, zdolności parapsychicznych, proroczych snów i gości z innych światów. Ryzyko wiąże się z ty, by zawsze umieć rozróżnić świat realny od świata fantazji, lęków i bodźców płynących do nas z innych światów. A także by nigdy nie zapominać o ukorzenieniu i umieć twardo stąpać po ziemi.

Ponadto ćmy, dzięki świetnie rozwiniętym zmysłom - postrzegają świat z niezwykłą jasnością. Jej podopieczni - trafnie analizują język ciała otaczających ich ludzi i szybko orientują się w sytuacji, wiedząc co się za nią kryje. O ile... nie poddadzą się swojej skrajnej emocjonalności i w ocenie sytuacji nie wezmą udziału ich lęki.

Jednocześnie ćma choć chaotycznie - to jednak sprawnie dąży do celu. Wykorzystuje prądy powietrza i omija przeszkody, odczuwa przyjemność płynącą z lotu i umie wykorzystać sprzyjający wiatr. A jeśli trzeba - skutecznie stopić się z tłem i umknąć niebezpieczeństwu. To daje jej podopiecznym umiejętność korzystania z okazji i niechęć do trwania w miejscu i do poczucia klatki. Powoduje, że wiedzą kiedy warto przeć do przodu, a kiedy spokojnie przeczekać niesprzyjające okoliczności. Z drugiej strony determinacja ćmy w dążeniu do światła czyni ją również podatną na zranienia i nieraz bezbronną wobec ognia - dlatego korzystając z tej z jej właściwości - warto pamiętać o tym, by w biegu się nie zatracić, by nie pominąć ważnych znaków po drodze i nie zapominać o tym, by wyglądać niebezpieczeństw, szukać opiekunów i przewodników.
Ta miłość do lotu ma i inną złą stronę - ćmie ciężko jest usiedzieć w jednym miejscu. Jest gotowa pozostać w wiecznej pogoni za światłem księżyca. Ciężko więc ludziom z tym totemem nie zmieniać notorycznie miejsca pracy i zamieszkania.

Ćmy wydzielają silne feromony, które ich partnerów przywabiają z wielkich odległości, nieraz w kompletnych ciemnościach. Ich podopieczni są więc zazwyczaj atrakcyjni dla innych ludzi i przyciągają ich spojrzenia, co nieraz lubiącej się ukryć ćmie - może trochę przeszkadzać. Feromony wskazują też na umiejętność sugestii, sprawnego przekonywania. Żeńskie osobniki ciem - uwodzą również swoim charakterystycznym lotem, przypominającym taniec.


November 22 2017

23:20
2227 cb2b 390

moody-nature:

Winter road | By Tore Heggelund
23:19
2938 a133 390
23:15
Lightning on the Pacific Ocean
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
23:14
1165 d62f 390
23:14
9482 3d8b 390
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
23:12
3484 aa54 390
Venice
Reposted fromtgs tgs vianiskowo niskowo
23:12
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
22:50
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaGunToRun GunToRun
22:50
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
22:49
Dirlewangerowcy podczas walk na ul. Focha w Warszawie
Reposted frommiuomi miuomi vianiskowo niskowo
22:30
4218 3e48 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vianiskowo niskowo
22:29
9123 64df 390
Reposted fromZircon Zircon vianiskowo niskowo
22:29
6772 cc5d 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianiskowo niskowo
22:29
6106 688a 390
22:29
6131 e581 390
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
22:29
7991 9905 390
Reposted fromidiod idiod vianiskowo niskowo
22:21
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened viabrianmay brianmay
22:21
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrianmay brianmay
22:18
6193 3421 390
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl