Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

23:01
9992 3767 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
23:01
9867 d07a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
22:58
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
22:57
5966 ae80 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
22:56
1225 e076 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
22:56
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
22:56
9413 cf6b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
22:56
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
22:55
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
22:55
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
22:49

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaszydera szydera
22:49
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
22:48
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
22:48
5505 b806 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
22:47
2753 cfa2 390
Reposted fromszerszer szerszer viabarock barock

November 04 2018

01:05
5698 0061 390
Reposted fromhagis hagis viatellmemore-lies tellmemore-lies
01:05
1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viatellmemore-lies tellmemore-lies
01:05
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatellmemore-lies tellmemore-lies
01:05
01:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl