Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

07:41
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakurdebele kurdebele
07:41
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viakurdebele kurdebele
07:40
7321 9e8f 390
Reposted fromsassenach sassenach viakurdebele kurdebele
07:38
8294 1183 390
Reposted fromtfu tfu viakurdebele kurdebele
07:31
Reposted fromFlau Flau
07:30
9497 ee05 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viakurdebele kurdebele
07:29
9179 3027 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viakurdebele kurdebele
07:03
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viakurdebele kurdebele
07:03
3886 2efd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakurdebele kurdebele
07:01
3358 4e84 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaoutline outline
07:00
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viaodyssey odyssey
07:00
3696 7606 390
06:59
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawrazliwa wrazliwa

July 27 2017

15:17
0955 14c7 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatalunka catalunka
15:17
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
15:14
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viakomplikacja komplikacja
15:13
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakomplikacja komplikacja
15:09
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu viacatalunka catalunka
15:07
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
15:04
7273 fa7c 390
"Ości" 13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl