Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

00:25
00:24
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viahopelesswanderer hopelesswanderer
00:23
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
00:23
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viahopelesswanderer hopelesswanderer
00:23
9098 b58c 390

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

00:20
00:20
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
00:19
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viahopelesswanderer hopelesswanderer
00:18
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
00:18
0884 ae5b 390
00:18
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
00:17
00:17
00:16
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
00:16
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
00:15

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
00:15
4630 1ab1 390
Reposted fromZircon Zircon viaszydera szydera
00:15
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaszydera szydera
00:14
3427 778c 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaszydera szydera
00:14
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl