Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

14:21
14:20
14:16
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou
13:50
0039 cb08 390
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma vianutt nutt
13:50
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vianutt nutt
13:50
7822 8242 390
Reposted fromuntaintedinnocence untaintedinnocence vianutt nutt
13:49
9439 75e8 390
Reposted fromhagis hagis vianutt nutt
13:48
9970 eaac 390
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaWlodara Wlodara
13:47
5894 55b2 390
13:47
0079 e0ee 390
Reposted fromPoranny Poranny viaintihar intihar
13:46
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianutt nutt
13:46
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianutt nutt
13:46
3917 ce18 390
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
13:46
13:45
13:44
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viaAmericanlover Americanlover
13:42
3832 5221 390
13:40
9052 39cc 390
Reposted frommangoe mangoe viaPoranny Poranny
13:20
9165 4da8 390
Reposted frombwana bwana viamyfuckingreality myfuckingreality
13:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl