Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

17:14
4783 693c 390
Reposted fromaskman askman vianiesrajogniem niesrajogniem
17:13
4372 d746 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
17:13
9171 7ad7 390
Reposted fromdaniellss daniellss viatoniewszystko toniewszystko
17:13
8756 30de 390
Reposted fromhole-love hole-love viatoniewszystko toniewszystko
17:11
8971 1f36 390
17:10
0301 1544 390
17:10
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viasowaaa sowaaa
16:13
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapumpkinsoup pumpkinsoup
16:13
7672 c5ce 390
google vs bing
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viabarock barock
16:01
16:00
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
16:00
6798 f2cc 390
Reposted fromvideogames videogames viafalkaa falkaa
15:59
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
15:58
15:44
14:02
drżę od nadmiaru kofeiny  myśląc o kształcie twej szyi
— Fisz
Reposted fromhellyeah hellyeah viatouchthesky touchthesky
14:02
To nic trudnego zakochać się. Każdemu może się to przytrafić. Dopiero trwanie w miłości było prawdziwym wyzwaniem.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
14:01
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
14:00
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatouchthesky touchthesky
14:00
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl