Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

23:37
7571 136e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaodyssey odyssey
23:36
3060 c91f 390
Reposted fromtake-care take-care viaalliwantisyou alliwantisyou
23:36
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaodyssey odyssey
23:36
Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi
— Wiesław Myśliwski - "Widnokrąg"
23:35
Ona bedzie juz wiecznie młoda i paląca fajki. Pamietam jak repostowalam to zdjecie z 5 lat temu, oh zupo,mianujesz muzą hehe 
Reposted byalliwantisyou alliwantisyou
23:34
7747 9ce1 390
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viaodyssey odyssey
23:34
Reposted frommayamar mayamar viaodyssey odyssey
23:34
6778 16cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodyssey odyssey
23:33
5325 62b3 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyminds myminds
23:33
9053 6058 390
23:33
3237 08f4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viakangurek kangurek
23:32
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— kwietniowe postanowienie
23:32
23:31
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że Cię nie zapamiętam, 
a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalliwantisyou alliwantisyou
23:30
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viaalliwantisyou alliwantisyou
23:30
2232 749c 390
Reposted fromohshit ohshit viaalliwantisyou alliwantisyou
23:03
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter viaalliwantisyou alliwantisyou
22:57
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie
— E. L. James
22:45
22:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl