Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

14:52
3085 1180 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
14:52
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaolakocie olakocie
14:51
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
14:51
5130 494b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaou ou
14:46
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viaou ou
14:45
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaou ou
14:45
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady via100suns 100suns
14:44
9458 fe89 390
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viagosiuuaam16 gosiuuaam16
14:44
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viagosiuuaam16 gosiuuaam16
14:43
3073 53cd 390
14:42
4485 2157 390
Reposted fromsnowlake snowlake viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:41
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
14:41
14:41
3093 48c6 390

July 19 2017

14:09
9352 34c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viarudaizia rudaizia
13:58
7888 63b1 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaszarakoszula szarakoszula
13:53
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
13:53
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplateau plateau
13:52
0844 29ea 390
Reposted fromagridoce agridoce viaplateau plateau
13:50
7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viaclementiines clementiines
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl