Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2020

16:07
6016 9c97 390
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
16:06
7516 84ee 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
16:06
0948 2e0a 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
16:06
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
16:06
3004 46b1 390

himneska:

Yulianna Sardar photographed by Anastasia Lisitsyna for MY812 Fall/Winter 2019.

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
16:05
3745 3d36 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
16:05
5806 f370 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
16:05
6139 e5d8 390
Reposted fromRevv Revv viairmelin irmelin
16:04
9968 db94 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianiskowo niskowo
16:01
16:01
i myślą przywieram do twego imienia
tak
jak rękoma przywieram do twej szyi
— Poświatowska.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamaybeyou maybeyou

March 11 2020

12:28

March 10 2020

15:55
8073 a351 390
Reposted fromharridan harridan viayouaresonaive youaresonaive
15:54
8061 4da1 390
Reposted fromharridan harridan viayouaresonaive youaresonaive
14:47
7359 c3ee 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
14:47
2619 2adb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
14:46
2796 450b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
14:46
2794 5cfc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
14:46
8347 b0a1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
14:46
Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
— Zbigniew Herbert // List do studentów PWST
Reposted fromverronique verronique viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl